Ute i felten

  

Klatring/firing.                                                    Trafikkulykke, øvelse. 

 

Søkekjede ved skredøvelse